Umývanie skl. plôch, okien i vo výške Trebišov

Našim zákazníkom a záujemcom o upratovacie práce v Trebišove firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. vykonáva umývanie okien či výkladov. Umývanie a čistenie presklených plôch Trebišov pre nás nie je problém v akomkoľvek rozsahu a na akomkoľvek mieste. Vyčistíme sklenené povrchy, ktoré sú na zle prístupných miestach a vo výškach. Pre takéto práce máme k dispozícii špeciálnu horolezeckú techniku a hydraulická ramená. Zákazky realizujú naši kmeňoví a bezúhonní zamestnanci. Nikdy nevyužívame subdodávateľské firmy alebo zamestnanca z iných firiem, ktorí nie sú nami preverení. Na vykonanie našich zákaziek nevyužívame ani brigádnikov z rôznych agentúr. V tomto prípade nie je zaručená ich bezúhonnosť a ani agentúra nie je schopná sa za nich zaručiť.

J. Záborského 1, 075 01 Trebišov … Kukučínova 19, 040 01 Košice … Brigádnická 2, 841 10 Bratislava – Devín … Mojmírova 2, 955 01 Topoľčany … Chotárna 14, 851 10 Bratislava – Jarovce … Podjavorinskej 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica  … Námestie slobody 27, 971 01 Prievidza … Jedlíkova 4, 010 15 Žilina … Kubányho 4, 960 01 Zvolen … Priemyselná 1303, 965 01 Žiar nad Hronom … Ľudmily Podjavorinskej 3, 022 01 Čadca … Sobôtka 1, 979 01 Rimavská Sobota … Kukuričná 4, 831 03 Bratislava – Nové Mesto … Budovateľská 2, 940 02 Nové Zámky … Garbiarska 901, 031 01 Liptovský Mikuláš … Chmelinec 817, 020 01 Púchov … Šafárikova 30, 924 01 Galanta … Segnáre 10, 841 03 Bratislava – Lamač … Komenského 6736, 984 01 Lučenec … Teplická 80, 921 01 Piešťany … Langsfeldova 1, 036 01 Martin … Bajkalská 24, 080 01 Prešov … Šrobárová 4, 058 01 Poprad …Ružová 998, 900 31 Stupava … Vodná 5, 949 01 Nitra … Príjazdná 7, 831 07 Bratislava – Vajnory … Jozefská 4, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … Nábrežie A. Hlinku 23, 920 01 Hlohovec … Biskupická 9, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Andreja Žarnova 2, 917 01 Trnava … Borekova 2, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Bratislavská 81, 902 01 Pezinok … Malé námestie 20, 901 01 Malacky … Piaristická 2, 911 01 Trenčín