Umývanie okien, výkladov i vo výškach, z lana horolezecky

Firma A SERVIS LIPKA vám zabezpečí veľmi dôkladné vyčistenie okien od všetkých nežiadúcich nečistôt. Dokážeme zaistiť kvalitné umývanie okien Bratislava, ktoré sú bežne znečistené i vyčistenie okien, ktoré sa stretávajú s veľmi silným znečistením, ktoré vzniklo napríklad po rekonštrukcii budovy, stavebných úpravách, maliaroch či remeselníkoch. Veľmi kvalitné vyčistenie vám zaistia naši zamestnanci, ktorí sú odborne preškolení a sú na túto prácu umývania okien a iných presklenných plôch dobre a profesionálne vybavení. Umývanie okien Bratislava je realizované buď servisne, čo znamená v pravidelných a opakujúcich sa cykloch, alebo jednorázovo. Za pomoci horolezeckej a speleologickej techniky, hydraulických ramien a vysokozdvižných plošín sme schopný zabezpečiť umývanie okien Bratislava na ťažko prístupných miestach. Dokážeme zvládnuť umyť okná veľkých rozmerov v dohodnutom termíne. Umývanie okien Bratislava vykonávame vrátane umývania rámov. Veľmi dôležité je na začiatku dobre umyť rám okna. Ďalej je okno či iná presklenná plocha odmastená a následne umytá. Akonáhle umyté okná preschnú, tak sú vyleštené čistou a suchou bavlnenou handrou. Tento jednoduchý postup a nepoužitie pri umývaní okien žiadnych leštidiel zaručuje, že okná vyzerajú dlhú dobu dobre. V prípade, že na okná bude použité leštidlo, stane sa to, že za istý čas budú na okne vidieť kruhy a ťahy ako sa okná leštili.

P. Mudroňa 43, 036 01 Martin … Bernolákovo námestie 26, 940 51 Nové Zámky … Sládkovičova 36, 080 01 Prešov … Štefánikovo námestie 3, 052 01 Spišská Nová Ves … Pod Dráhami 3, 960 01 Zvolen … Vansovej 4, 031 01 Liptovský Mikuláš … Vojtecha Spanyola 8185, 012 07 Žilina … Pílska 7, 955 01 Topoľčany … Pračanská 37, 831 07 Bratislava – Vajnory … Dlhá 4, 851 10 Bratislava – Čunovo …Martina Kukučína 19, 048 01 Rožňava … Podháj 5, 841 03 Bratislava – Lamač … Priekopnícka 12027, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Považská 2, 034 01 Ružomberok … Na Revíne 9, 831 01 Bratislava – Nové Mesto … Kôstková 23, 851 10 Bratislava – Jarovce … Kazanská 52, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Radlinského 14, 921 01 Piešťany … Štefánikova 810, 020 01 Púchov … Palárikova 7, 022 01 Čadca … Jókaiho 3, 984 01 Lučenec … Bzinská 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Černockého 4, 831 53 Bratislava – Rača … Radničné námestie 3, 902 01 Pezinok … Dlhá 3, 900 31 Stupava … Dlhá 104, 949 07 Nitra … Starohájska 7, 917 01 Trnava … Radlinského 2749, 901 01 Malacky … Sládkovičova 59, 965 01 Žiar nad Hronom … Mnoheľova 1, 058 01 Poprad … Železničná 2, 920 01 Hlohovec … Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava – Petržalka … Lesnícka 10, 851 10 Bratislava – Rusovce … Dubová 25, 085 01 Bardejov … Gusevova 2, 821 09 Bratislava – Ružinov … Pribinova 3, 075 01 Trebišov … Šafárikova 40, 924 01 Galanta … Chemlonská 3, 066 01 Humenné … Mýtna 3, 811 07 Bratislava-Staré Mesto … Homolova 17, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Štefana Králika 41, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves … Špieszova 3, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Železničná 21, 979 01 Rimavská Sobota … Alžbetínske námestie 3, 929 01 Dunajská Streda … Hodonínska 5, 841 03 Bratislava – Lamač … Brigádnická 26, 84110 Bratislava – Devín … Štúrova 7, 018 41 Dubnica nad Váhom … Masarykova 15, 040 01 Košice … Bernolákova 12, 974 05 Banská Bystrica … Starý most 11, 926 01 Sereď … Gbelská 17, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Kuzmányho 18, 911 01 Trenčín … J. Murgaša 3, 971 01 Prievidza