Umyjeme výklady, okná aj vo výške Prešov

Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., poskytuje svojim zákazníkom v Prešove umývanie a leštenie presklených povrchov – okien, výkladov, ai. Umývanie presklených plôch vykonávajú naši odborne zaškolení pracovníci, ktorí majú platnú licenciu na práce vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Ďalej boli títo zamestnanci preškolení podľa nariadenia vlády a podľa § 134 ods. 2 a podľa § 134 c ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb. zak. pr. v znení zákona č. 155/2000 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky. Vyššie menovaní zamestnanci boli tiež lektorom preskúšaniu a všetci majú platné testy.

Petrovianska 42, 080 05 Prešov … Radničné námestie 2, 902 01 Pezinok … Dlhá 2, 900 31 Stupava … Dlhá 97, 949 07 Nitra … Lesnícka 7, 851 10 Bratislava – Rusovce … Dubová 12, 085 01 Bardejov … Gusevova 3, 821 09 Bratislava – Ružinov … Pribinova 2, 075 01 Trebišov … Šafárikova 25, 924 01 Galanta … Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava – Ružinov … Pod hájom 106, 018 41 Dubnica nad Váhom … Štefana Moysesa 4, 965 01 Žiar nad Hronom … Zhorínska 8, 841 03 Bratislava – Lamač … Kukorelliho 47, 066 01 Humenné … Slovenská 2, 085 01 Bardejov … Hutnícka 7, 841 10 Bratislava – Devín … M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš … J. Jesenského , 960 01 Zvolen … Teplická 55, 921 01 Piešťany … Trnavská cesta 57, 926 01 Sereď … Geologická 5, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … J. Marikovského 28, 048 01 Rožňava … Dielenská 7, 901 01 Malacky … Rastislavova 2, 020 01 Púchov … Semenárska 17, 851 10 Bratislava – Jarovce … Šulekova 55, 940 51 Nové Zámky … Ilýrska 1, 851 10 Bratislava – Rusovce … Jamnického 3, 841 05 Bratislava – Karlova Ves … Južná trieda 67, 040 01 Košice