Niekedy sa človek pri pohľade na graffiti podvedome prichytí, že asi už nemá dostatok fantázie alebo raz a navždy stratil všetku detskú hravosť, keďže tie dennodenne videné obrázky, kliky-háky a čmárnice, by mali pravedpodobne niečo vyjadrovať – najlepšie niečo kreatívne a umelecky hodnotné.

Našťastiecena odstránenie graffiti

Našťastie – aj pre tých neistých a pátrajúcich – väčšina rozumných ľudí vníma všetky tieto prejavy „hravosti, tvorivosti alebo fantázie“ presne tak, ako si zaslúžia. Jednoducho ide o čisté vandalstvo, prejav nekultúrnosti a nezdravej sebastrednosti. Okrem toho, že takéto nevzhľadné čmárancie totálne zohyzdia čisté steny a fasády budov, rodinných domov alebo verejných stavieb. Úplne nám pokazia dojem z verejného priestoru a vzbudzujú v slušných ľuďoch len vlny hnevu a odporu. Pozor, nehádžeme graffiti do jedného vreca a netvrdíme, že všetky tie sprejerské pokusy treba nahnevane pokrčiť a zahodiť. Ak má niektorý z autorov skutočný talent, nájde si alebo je mu ponúknuté primerané miesto. Môže vzniknúť vskutku zaujímavé a veľmi nápadité dielko, ktoré pomôže daný priestor očividne premeniť.

Žiaľ,…

Žiaľ, nikdy to neplatilo o vyššie spomínaných čarbaniciach a kliky-hákoch, ktoré ničia celé domy, fasády, mosty, podchody alebo iné verejné miesta. ako odstrániť graffitiPre takéto „umenie“ naozaj platí len jedno: majstom dať dobre po prstoch a nechať ich všetky vzniknuté škody zaplatiť. Napokon, hovorí sa, že na hrubé vrece, patrí len hrubá záplata. Mať majetok poškodený a poničený práve touto formou vandalstva, musí do biela nahnevať každého. Nielenže náprava škôd stojí nemalé peniaze, ale dajké nahnevané, rozhodné a svojpomocné odstraňovanie, teda pretieranie farbou, sa nikomu neosvedčilo. Napokon neostáva nič iné, ako osloviť profesionálnu firmu, ktorá pracuje s príslušným know-how a u ktorej je predpoklad, že graffiti odstráni.

Lenže…

čím odstrániť graffitiLenže ani to nebýva také jednoduché. Boli a sú skrátka firmy a firmy. Mnoho z nich metódu likvidácie neovláda, a tak majiteľovi nehnuteľnosti pribudú skôr starosti, ako radosti. Aj tu jednoznačne platí, že odborník a profesionál vždy niečo stojí. Takže vsadiť na lacné, rýchle a nepreverené riešenia skrýva nemálo rizík. Medzi spoločnosti, ktoré si svojou poctivou prácou, vysokou kvalitou a proklientským prístupom získali naozaj vysoké renomé patrí aj naša upratovacia a čistiaca firma A SERVIS LIPKA. Neľahkej téme graffiti a ich odstraňovaniu, no najmä vysokej úrovni profesionálnej prevencie, sa venujeme už dlhé roky.

Koniec-koncov,…

Koniec-koncov, o firemných úspechoch a kvalitách našich pracovníkov, svedčia vskutku početné ohlasy spokojných klientov. Najrôznejších firiem a inštitúcií, ktoré sú aktuálne a pravidelne prezentované na webe. Práve ony verejnosti celkom jasne dokazujú onú dávnu, generáciami potvrdenú pravdu, že dobré sa vie chváliť aj samo.  Takže skúsme sa pozrieť na graffiti a našu firmu A SERVIS LIPKA trochu bližšie. Spoločnosť sa v tejto branži služieb obecne považuje za jedinú profesionálnu firmu u nás, ktorá zákazníkom zaručuje nielen vysokú a stabilnú kvalitu špeciálnej najlacnejšie odstránenie graffitiprevencie, teda tzv. antigraffitovej metódy, ale zároveň aj najnižšiu cenu svojich služieb.

V rámci…

V rámci našej činnosti zákazníkom ponúkame odstraňovanie graffiti, čistie stien a fasád, realizujeme ochranné nátery aj antigraffiti nástreky. Pre klientov máme tiež pripravený úspešný a originálny projekt pod názvom Systém čistých budov. Povedané v skratke. Ide vlastne o originálny koncept, ako účinne realizovať špecifický druh prevencie modernej antigraffiti ochrany a dennou praxou preverenej firemnej schopnosti, pružne a dôsledne odstraňovať novovzniknuté graffiti u nášho zákazníka.

Prejdime…

Prejdime spolu k téme graffiti, sprejerom a fasádam trochu bližšie a povedzme si niečo z ich zákulisia. Ak ide o odborné čistenie farieb z citlivých prírodných materiálov, napr. mramor, či žula,  môže sa vysokoagresívny sprej dostať až do hĺbky kameňa, čo býva vážny problém. Často sa na takejto ploche ukážu výrazné škvrny a fľaky, ktoré farba po sebe zanechala. V takýchto prípadoch je čistenie graffiti skoro nemožné. prípravky na odstránenie graffitiA preto takmer jediným, technicky realizovateľným riešením býva špecializovaná odborná firma, ktorá tento závažný typ poškodenia fasády zvláda tým, že plochu prebrúsi, zjednotí a ochráni špeciálnym náterom.

Na druhej…

Na druhej strane treba zdôrazniť, že pri likvidácii graffiti na omietkach alebo bežných fasádach, musí klient počítať s faktom, že napriek opatrnému čisteniu sprejovej farby, sa čiastočne odstrani aj pôvodný náter. V takýchto prípadoch sa graffiti vyčistí až do podoby farebného fľaku a potom sa miesto pretrie farbou vzhľadovo podobnou originálu. Pozor, ak sa klient z vlastnej iniciatívy rozhodne graffiti narýchlo pretrieť dajakou farbou, nevyriešil v podstate nič zásadné. Obrázok mu začne čoskoro opäť presvitať a onedlho bude na stene vidieť v ešte horšom stave ako na začiatku. Klient kvalitné odstránenie graffititýmto unáhleným krokom len oddialil potrebu profesionáleho zásahu.

Dôležitým…

Dôležitým technologickým upozornením pre všetkých našich zákazníkov je skutočnosť, že odborné odstraňovanie akéhokoľvek graffiti naša spoločnosť A SERVIS LIPKA realizuje len pri vonkajších teplotách, ktoré ešte neklesli pod 10 stupňov Celzia. Medzi rôznymi „receptami“ a zaručenými nápadmi ako sa pred graffiti brániť, jednoznačne vyniká moderný a odborný postup, ktorý nesie označenie – antigraffiti ochrana. Jej podstatu tvorí špeciálny náter, ktorý na jednej strane kto odstráni graffitiveľmi účinne bráni sprejerom ničiť farbami nové plochy. A na druhej strane ochráni ošetrenú plochu aj pred bežným atmosférickým spadom.

V rámci…

V rámci týchto úvah sa treba opäť krátko vrátiť k téme, či skôr projektu Systém čistých budov, ktorý je pre našu spločnosť dôležitý. Najmä z hľadiska dlhodobej prevencie. Našim klientom program zabezpečuje urýchlené odstraňovanie graffitov spojené s nanesnením antigraffitového náteru. Popritom garantuje aj servisnú údržbu novoznečistených plôch. Funguje celkom jednoducho, ale účelne a klient je so systémom veľmi spokojný. Takže, ak si zákazník nechá na fasáde našou firmou odstrániť graffiti a táto plocha je ošetrená antigraffiti náterom, bude ho prípadná likvidácia nového graffiti stáť oveľa menej ako prvotné čistenie. Súčasťou takejto služby býva taktiež obnovenie antigraffiti náteru na danej fasáde. 

Ako vidno…odstránenie graffiti z fasády

Ako vidno väčšine nepríjemných starostí spojených s graffiti môže zákazník pohodlne predísť použitím kvalitnej antigraffiti ochrany. V súčasnosti tento progresívny systém ochrany reprezentuje špičkový technologický postup. Ktorým sa dá zbaviť sprejerských čmáraníc bez výrazného poškodenia pôvodnej farebnosti fasády alebo steny. Proces aplikácie antigraffiti náteru prebieha nasledovne. Pri hladkých plochách sa fasáda natiera tromi vrstvami. Ak majú steny, či fasády štrukturovaný povrch, prípadne sú viac pórovité alebo nerovné, aplikuje sa šesť až dvanásť vrstiev. Antigraffiti náter typu AGO môže firma A SERVIS LIPKA naniesť aj na iné povrchy – napríklad marmolit.

odstránenie graffiti z betónuAk je…

Ak je zákazník vlastníkom fasády z marmolitu býva antigraffiti ochrana mimoriadne prospešná. Z takejto fasády totiž býva takmer nemožné graffiti odstrániť. Klientovi v takomto prípade často ostáva jediná voľba – nová vrstva marmolitu. Stojí to čas, peniaze a veľa starostí, takže antigraffiti náter ostáva najlepším riešením. Veľkou výhodou antigraffiti náteru je skvelá možnosť aplikovať ho na rôzne povrchy. Malou výnimkou z pravidla sú leštené kovy, sklenené plochy alebo polykarbonáty. Pri nanášaní antigraffiti AGO náteru musí spoločnosť akceptovať ešte jednu zásadnú technologickú podmienku – vonkajšia teplota nesmie klesnúť pod 10 stupňov Celzia.

V kontexte…

V kontexte mnohých výhod a benefitov, ktoré antigraffiti náter klientom ponúka. Veľmi radi spomenieme aj ďalšie veľké plus. V prípade, že bol na budove, či jej fasáde, vykonaný našou spoločnosťou A SERVIS LIPKA antigraffiti AGO náter. Takémuto zákazníkovi naša firma garantuje, že odstránenie graffiti z tehálnový pokus o graffiti bude odstránený v termíne do 14 dní. V zásade ale ide o trvalú súčasť štandardnej Zmluvy o dielo, ktorá sa uzatvára medzi firmou A SERVIS LIPKA a klientom. Tento pozoruhodný benefit môžu zatiaľ aktuálne využívať zákazníci z Českej republiky a Slovenska, ale najnovšie aj Rakúska.

Samozrejme,…

Samozrejme, že tento benefit je vnímaný ako jedinečná a skvelá výhoda, ktorá veľkou mierou prispieva k dobrému menu a komplexnosti služieb našej firmy a prirodzene k vysokej úrovni každodennej kvality odovzdávanej práce. Objektívne možno konštatovať, že táto jedinečná služba býva jasným a nespochybniteľným dôkazom, že klient a jeho spokojnosť s poskytovanými činnosťami boli a sú pre spoločnosť A SERVIS LIPKA vždy na prvom mieste. Napokon, práve tento fakt je to najdôležitejšie, čoby firma pracujúca v oblasti služieb, mala napĺňať.

ochrana pred graffitiČo najrýchlejšie,…

Čo najrýchlejšie, skutočne kvalitné a účinné odstránenie graffitov potom zohráva veľmi dôležitú rolu aj v našom úspešnom firemnom programe Systém čistých budov. Tento originálny systém prevencie sa mimoriadne dobre ujal a dosahuje pozoruhodné výsledky. Ak sa totiž nové graffiti odstráni ihneď a bez čakania, sprejeri stratia záujem pokračovať. Keďže sa im ich námaha a investície nevyplácajú. Ostáva skrátka holým faktom, že graffiti je pomerne drahý koníček. Ktorý sa však rýchlou likvidáciou nových obrázkov plus kvalitnou prevenciou, celkom míňa účinkom.

Možno…

Možno sa teraz nájde čas na malú rekapituláciu našej čistiacej metódy, ktorá prináša úľavu od problémov s graffiti každému klientovi A SERVIS LIPKA. Napokon, práve tento praxou preverený technologický postup úspešne aplikujeme už niekoľko rokov k plnej spokojnosti našich klienov v celej strednej Európe.  Zákazník – po telefonickom dohodnutí si objednávky – dostane do mailu popis celej zákazky, teda jej dohovorený finančný rozpočet, presné detaily o čase a termíne. Ak náš klient s týmto predloženým návrhom súhlasí, spoločnosť                         Čistenie, odstraňovanie grafitov, začína s jeho profesionálnou realizáciou tak, aby výsledok naplnil všetky očakávania a predstavy zákazníka.

Asi nikto…antigraffitová ochrana

Asi nikto neodmietne pár slov o peniazoch. Konkurenčné firmy dosť často spochybňujú ceny za služby, ktoré A SERVIS LIPKA poskytuje, pričom pracuju s odôvodnením, že sú o dosť vyššie, ako iné možnosti, ktoré trh ponúka. Nezakrývame, ceny v našej spoločnosti majú odlišnú cenovku, ale dôvody sú jednoznačné a ťažko vyvrátiteľné. Spoločnosť A SERVIS zákazníkovi v rámci svojho „balíku“ prác ponúka nielen špičkovú a prevernú technológiu, ktorá fasádu nepoškodzuje, ale postihnutú plochu dokonale a kvalitne vyčistí. No a čo je najdôležitejšie – antigraffiti AGO náter zamedzí sprejerom v opakovaní ich „umeleckých čmárníc,“ a to na veľmi dlhý čas.

AGO na všetky povrchyAntigraffiti…

Antigraffiti AGO náter je vskutku jedinečný a jeho vlastnosti nemajú konkurenciu. Navyše, projekt Systému čistých budov našim zákazníkom garantuje ústretový, účinný a flexibilný servis spojený s likvidáciou nového graffiti, a to za podstatne nižšie ceny. Nezanedbateľný je aj vysokoprofesionálny a ústretový prístup, s akým sa zamestnanci A SERVIS ku svojim úlohám stavajú. Aj to jasne svedčí o celkovom profile a firemnej kultúre našej upratovacej a čistiacej spoločnosti. Zákazníkovi dokážu nielen odborne poradiť, ale k majetku klienta a okoliu budovy sa chovajú ohľadplne a s citom.

Všetky…

Všetky tieto výhody a prednosti našej čistiacej metódy sme mohli zúročiť aj pri nedávnej zákazke pre nášho klienta, majiteľa rekreačnej chaty. Možno práve preto, že bola čerstvo zrenovovaná a jej fasáda svietila doďaleka, sa stala obeťou sprejerskej komunity. Na stenách chaty sa tak objavili typické vanadalské čmáranice. Majitelia našu firmu preto kontaktovali rozrušení, čo je viac ako pochopiteľné. Zo strany A SERVIS LIPKA išlo o objednávku, ktorú sme museli realizovať v sobotu, čo však nie je pre nás žiadny problém. Dvojica našich špecialistov sa do práce pustila s nasadením, ktoré je pre firmu A SERVIS už od samých začiatkov typické.rady ako odstrániť graffiti

Vo finále…

Vo finále celej zákazky tak vzhľad chaty plne korešpondoval s predstavami klienta, ktorý navyše oceňoval rýchlosť, celkový prístup a odbornosť našich pracovníkov. Samozrejme, že špeciálny antigraffity AFO náter bol pre zákazníka obrovskou úľavou. Keďže istá odľahlosť miesta, mohla sprejerov predsa len opäť prilákať. Ako konštatoval sám majiteľ chaty. Vďaka spoločnosti A SERVIS LIPKA a antigraffiti náteru, bude problém nových graffiti už len nemilou lapáliou, ktorú profesionáli dajú rýchlo do poriadku. Napokon, aj pre vašu firmu, či domácnosť ponúkne naša spoločnosť veľmi rada svoju odbornosť a komplexné znalosti. Oslovte nás!