Čistenie markýz Bratislava

Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA Bratislava vykonáva čistenie markýz Bratislava rovnakou metódou, ktorú používa pri čistení kobercov. Na markýzy je najprv nanesená účinná chémia Bosch RTS, následne je pomocou kartáča povrch vykartáčovaný a na záver celý povrch vysajeme kobercovou štrbinou. Čistenie markýz Bratislava v porovnaní s čistením kobercov trvá 3x až 4x dlhšie, nakoľko je potrebné markýzu čistiť opakovane cca 2-3x. Čistíme plastové markýzy, tak i látkové. U plastových markýz je práca jednoduchšia, a i cena je nižšia oproti cene za čistenie látkových markýz. Na plastové markýzy sa nemusí nanášať impregnácia. V prípade, že je potreba vykonať impregnáciu látkových markýz, naša firma vám túto impregnáciu na objednanie zabezpečí. Impregnáciu látkových markýz je potrebné vykonávať vždy za pekného slnečného počasia, keď je bezvetrie, aby sa impregnáciu podarilo rovnomerne rozprášiť. K čisteniu markýz Bratislava patrí samozrejme i práca vo výškach za pomoci špeciálnej techniky, ktorú má firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. k dispozícií. Čistenie markýz Bratislava vo výškach vykonávajú naši zamestnanci, ktorí majú platnú licenciu pre prácu vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Títo zamestnanci boli preškolení podľa nariadení vlády podľa  § 134 odst. 2 a podľa  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. v znení zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky.

Neváhajte a kontaktujte nás  TU, radi pre Vás pripravíme nezáväzný finančný návrh.